KCHLS může konat OVVR v době mimořádných opatření Vlády ČR, při dodržený následujících podmínek

KCHLS může konat OVVR v době mimořádných opatření Vlády ČR, při dodržený následujících podmínek

Po domluvě s ředitelkou protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích MUDr. Jitkou Luňáčkovou je možné zkoušky OVVR konat v době mimořádných opatření Vlády ČR za podmínek zaslaných elektronicky místopředsedou KCHLS, z.s. Ing. Janem Kubešem dne 21. 4. 2020.

Zaslané podmínky:

Podmínky konání Ověření vlohových vlastností retrieverů (OVVR) Klubem chovatelů loveckých slídičů, z.s. v době mimořádných opatření Vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v důsledku koronaviru

1. OVVR se může zúčastnit maximálně 10 osob. Konkrétně tedy 8 vůdců, rozhodčí a pořadatel (garant) OVVR.

2. V souladu s nařízením vlády ČR jsou všichni účastníci OVVR povinni dodržovat všechna nařízená opatření a to zejména:

a) Dodržovat minimální rozestupy 2 metry,

b) používat ochranné pomůcky horních dýchacích cest (roušky apod.),

c) konat disciplínu vždy za účasti pouze 2 osob (rozhodčí-vůdce).

3. OVVR se konají bez přítomnosti veřejnosti.

4. OVVR se konají pouze venku, není povoleno používat jakékoliv vnitřní prostory.

5. V průběhu OVVR se nepodává žádná forma občerstvení, stravy či nápojů.

6. Po skončení OVVR obdrží účastníci pouze posudkovou tabulku s výsledky. Ceny a jiné předávané předměty nejsou povoleny.

Garanti, kteří mají zájem o uspořádání OVVR za těchto podmínek prosím kontaktujte:

– rozhodčí Lucii Šerákovou, serakovalu@seznam.cz , tel.: 777 081 602

– telefonicky Ing. Jana Kubeše, tel.: 602 105 486

Souhlas obou je pro uspořádání OVVR nezbytný!

Pokud by počet psů na OVVR byl větší než 8, je možné rozdělit OVVR na dvě skupiny, kde první bude přezkoušena ráno a druha odpoledne.

Komentáře uzavřeny