Zrušení Mezinárodního Field Trialu retrieverů 26.11.2022 v bažantnici Radany

Zrušení Mezinárodního Field Trialu retrieverů 26.11.2022 v bažantnici Radany

Na Field trial ráno nastoupilo 15 vůdců se svými psy. První leč a první kolo trialu proběhlo zcela v souladu se zkušebním řádem.

Po nastoupení druhé leče, jeden ze střelců upozornil rozhodčí, že pracovník bažantnice vypouští bažantí zvěř do leče z klece. Toto jednání hrubě porušuje zkušební řád a dohodu klubu a bažantnice, kde byla přislíbena organizace trialu na volně žijící zvěři v daném prostoru. Za těchto podmínek není přípustné psy zkoušet a tudíž ani v soutěži pokračovat.

Po tomto zjištění vrchní rozhodčí spolu s ředitelem soutěže (zástupce KCHLS) okamžitě field trial ukončili. Klub přistoupil k okamžitému ukončení spolupráce s touto bažantnicí a v této lokalitě již nebude soutěž pořádat.

Všem vůdcům bylo vše vysvětleno a vráceno zaplacené startovné.

26.11.2022 Strakonice

Bc.Brůžková Alena, vrchní rozhodčí

Komentáře uzavřeny