Klubové zkoušky vloh slídičů (CACT) a retrieverů Brno Dvorská

Klubové zkoušky vloh slídičů (CACT) a retrieverů Brno Dvorská

Zkoušky pořádá ČMKJ – Klub chovatelů loveckých slídičů ve spolupráci s AMČR
Klubové zkoušky vloh KZV CACT, odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, povahu a schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku. Na zkouškách vloh retrieverů se tituly CACT nepriznávají.
Za úspěšné absolvování zkoušek obdrží každý účastník „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa.
Loveckou upotřebitelnost získá každý úspěšný účastník, pokud si o vystavení potvrzení požádá.
Titul CACT (res. CACT) může být přiznán jedinci, který dokončí zkoušky v I. ceně a umístí se ve svém plemeni na prvním resp. druhém místě. Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv.
PODMÍNKY PRO ÚČAST:
1. Zkoušky se konají za každého počasí. Zkoušek se mohou účastnit jedinci všech plemen slídičů a retrieverů. Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny v Soutěžním řádu ČMKJ.
2. Zejména nebudou ke zkouškám připuštěny háravé feny a psi nemocní! Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině. Rovněž nebude ke zkouškám připuštěn jedinec, jehož majitel nebude moci prokázat jeho totožnost.
3. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
4. Vůdci se dostaví na zkoušky včas, musí znát soutěžní řád, musí být odpovídajícím způsobem ustrojeni a musí být vybaveni :
– vodítkem přes rameno,
– průkazem původu psa,
– očkovacím průkazem, nebo PET pasem
5. Pořadatel má právo, bez sdělení důvodu, odmítnout přihlášku na tyto zkoušky. O tomto svém rozhodnutí musí informovat vůdce (majitele) psa, nejpozději 10 dnů před konáním zkoušek
6. Vůdci retrieverů si mohou přinést vlastní zvěř; o vhodnosti použití rozhodnou rozhodčí.
7. Vůdce splatným loveckým lístkem střílí sám, ostatní si střelce zajistí,popř. jim bude přidělen pořadateli za úhradu 100,-Kč.
8. Poplatek za startovné je nevratný.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:

1. Předvedení psi musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem dle § 6, odst. 3, písm. b veterinárního zákona nebo platným pasem zvířete v zájmovém chovu. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
2. Účastnit se zkoušek se mohou jen ti psi, kteří prošli vstupní kontrolou a kteří mají předepsané veterinární doklady (platné očkování proti vzteklině).
3. Háravé feny, feny ve druhé polovině březosti a nemocní psi nebudou ke zkouškám připuštěni.
4. Po dobu konání zkoušek bude zajištěna veterinární pohotovost.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivých podmínek, které by ohrožovaly zdraví či život účastníků nebo psů, zkoušky kdykoli zrušit bez náhrady.
Zkoušky se posuzují dle soutěžního řádu ČMKJ platného od 1. 1. 2015, včetně úpravy soutěžních řádů ČMKJ pro pro retrievery platné od 1. 1. 2017

 

Datum zkoušek

22 Srp 2021

Čas

08:00 - 16:00

Cena

800 Kč (pro členy 400 Kč)

Online přihláška

Přihlásit se

Místo konání

Dvorska, Brno-Tuřany, Česko
Dvorska, Brno-Tuřany, Česko
Kategorie zkoušek

Pověřená osoba

Mgr. Marcela Smetanová Velebová
Telefon
605461986
Přihlásit se

Předpověď počasí

Převážně oblačno
21 °C
Vítr: 9 km/h
Vlhkost: 1 %
Viditelnost: 14 KM
QR Code

Comments are closed.