Memoriál Mileny Štěrbové (MVZ) Kroměříž

Memoriál Mileny Štěrbové (MVZ) Kroměříž

Zkoušky pořádá ČMKJ – Klub chovatelů loveckých slídičů ve spolupráci s AMČR

Memoriál Mileny Štěrbové – Mezinárodní klubové zkoušky slídičů CACIT – STARTUJÍCÍ

Kroměříž 2.-4.9.2022

Los Pes Plem. Vůdce
1 Chelsea od Nežárecké tůně WSS Doležalová Ilona MUDr.
2 Danya Naira Buxusson ASS Krauzovičová Karolína, MVDr.
3 Xanta z větrné paseky ASS Antálek Miroslav
4 Ron Golden Rosmery AC Roman Pavlík
5 Edmond Elliot Blatov Junior AC Kolouchová, Lucie Bc.
6 Marco z Chlumeckého zátiší AC Menda Lukáš
7 Chiquita Štěprová AC Šarman Jaroslav, Ing.
8 Fram Bohemia Jewellery NK Božovský Petr Ing.
9 April z Vejvaně NK Synek Lukáš
10 Eddie Axally NK Miroslav Šafr
11 Grace Axally NK Alena Bártlová, DiS.
12 Atos Silesian Happiness NK Friedl Miroslav
13 Hubert z Ilfova dvora NK Hořínek Jiří
14 Cardinal Axally NK Záveská Alena
15 Argo z Vejvaně NK Vašek Svatoslav
16 Izaak z Šilhanova chovu NK Pavelka Lubomír
17 DIXIE Jaśminowy Gród NK Šulc Petr
18 Arthy ze Sochorova statku NK Kašparová Adéla
19 BIG FOOT z Nedelišťa NK Sýkora Martin, Ing.
20 BELLA z Dubovských dolín NK Ladislav Bělíček
21 MEK od Walczaka ( FCI) NK Marián Perina
22 Grandel von Rustens NK Eduard Andrla
23 Bor Velmar z Lukova NK Vašek Petr

Za úspěšné absolvování zkoušek obdrží každý účastník „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa. Loveckou upotřebitelnost získá každý úspěšný účastník, pokud si o vystavení potvrzení požádá.

Mezinárodní všestranné zkoušky MVZ CACIT, r.CACIT, jsou zkoušky, kde lovecký slídič musí prokázat všestrannou použitelnost v lovecké praxi. Titul CACIT (res. CACIT) může být přiznán jedinci, který dokončí zkoušky v I. ceně, jako vítěz, případně druhý v pořadí, titul CACT (res.CACT) může být přiznán jedinci, který dokončí zkoušky v I. ceně a umístí se ve svém plemeni na prvním resp. druhém místě. Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv.

PODMÍNKY PRO ÚČAST:
1. Zkoušky se konají za každého počasí. Zkoušek se mohou účastnit jedinci všech plemen slídičů. Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny v Soutěžním řádu ČMKJ.
2. Zejména nebudou ke zkouškám připuštěny háravé feny a psi nemocní! Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině. Rovněž nebude ke zkouškám připuštěn jedinec, jehož majitel nebude moci prokázat jeho totožnost.
3. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
4. Vůdci se dostaví na zkoušky včas, musí znát soutěžní řád, musí být odpovídajícím způsobem ustrojeni a musí být vybaveni :
– vodítkem přes rameno,
– průkazem původu psa,
– očkovacím průkazem, nebo PET pasem
5. Pořadatel má právo, bez sdělení důvodu, odmítnout přihlášku na tyto zkoušky. O tomto svém rozhodnutí musí informovat vůdce (majitele) psa, nejpozději 10 dnů před konáním zkoušek

VÝMĚNA VŮDCE/PES

Vznikne-li důvod, pro který nemůže pes startovat, může si vůdce psa vyměnit. Pokud vznikne důvod, pro který nemůže startovat vůdce, může přihlášeného psa předvést jiný vůdce. Lze tedy vyměnit psa, nebo vůdce, vždy však pouze jednoho z přihlášeného týmu.

STORNO POPLATKY PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH

1. Pokud majitel zruší svou účast ve lhůtě další než 30 dnů před dnem zkoušek, bude poplatek vrácen v plném rozsahu.
2. Pokud majitel zruší svou účast ve lhůtě kratší než 30 dnů bude mu bude mu z vráceného startovného odečten storno poplatek 40%.
3. Při zrušení účasti 7 dní před konáním zkoušek je startovné nevratné.

NÁHRADNÍCI
V případě obsazení zkoušek je otevřena registrace pro 10 náhradníků. Ti jsou do zkoušek nasazováni za zrušené účasti ve zkouškách v pořadí jak se na náhradnickou listinu přihlašovali. O nasazení náhradníku rozhoduje výhradně odpovědný zástupce KCHLS.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivých podmínek, které by ohrožovaly zdraví či život účastníků nebo psů, zkoušky kdykoli zrušit bez náhrady.

Zkoušky se posuzují dle soutěžního řádu ČMKJ platného od 1. 1. 2015 včetně úpravy soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery platné od 1.1.2017.

Pro členy KCHLS platí členská sleva na zkoušky. Pro přihlášení prosím použijte tlačítko „PŘIHLÁŠKA PRO ČLENY KCHLS“. Vaše členství bude při prezenci na zkoušky ověřeno. Pokud bude zjišťeno, že jste členskou slevu čerpali neoprávněně, může být tento fakt důvodem k vašemu vyloučení ze zkoušek bez nároku na náhradu startovného. Členství si online vyřídíte zde

 

 

Datum

02 - 04 Zář 2022
Události vypršely

Čas

08:00 - 16:00

Cena pro členy

1.500CZK

Propozice

PROPOZICE

Místo konání

Kvasice
Kvasice

Organizátor

Mgr. Marcela Smetanová Velebová
Telefon
605461986
Email
vycvikarkchls@seznam.cz
PROPOZICE
QR kód

Komentáře uzavřeny