MKVZ slídičů Hradec Králové

MKVZ slídičů Hradec Králové

Zkoušky pořádá ČMKJ – Klub chovatelů loveckých slídičů ve spolupráci s AMČR
Mezinárodní klubové všestranné zkoušky MKVZ CACIT, r.CACIT, jsou vrcholné zkoušky, kde lovecký slídič musí prokázat všestrannou použitelnost v lovecké praxi. Na těchto zkouškách prokazují lovečtí slídiči všestrannou schopnost pro vyhledávání, dohledání usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné jak drobné tak i spárkaté zvěře. Psi, kteří úspěšně absolvují KVZ, mají právo na záznam v plemenné knize a v průkazu původu jako „U“.
Za úspěšné absolvování zkoušek obdrží každý účastník „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa.
Loveckou upotřebitelnost získá každý úspěšný účastník, pokud si o vystavení potvrzení požádá.
Nejlepší jedinec, který docílí první ceny dle soutěžního řádu pro všestranné zkoušky slídičů, může obdržet osvědčení o čekatelství mezinárodního šampiona práce CACIT, druhý v celkovém pořadí při splnění stejných podmínek může obdržet re. CACIT. Dále vždy první dva jedinci v pořadí každého plemene, získají – li první cenu dle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky slídičů, obdrží osvědčení o čekatelství národního šampiona práce CACT a re. CACT. Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv.
PODMÍNKY PRO ÚČAST:
1. Zkoušky se konají za každého počasí. Zkoušek se mohou účastnit jedinci všech plemen slídičů a retrieverů. Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny v Soutěžním řádu ČMKJ.
2. Zejména nebudou ke zkouškám připuštěny háravé feny a psi nemocní! Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině. Rovněž nebude ke zkouškám připuštěn jedinec, jehož majitel nebude moci prokázat jeho totožnost.
3. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
4. Vůdci se dostaví na zkoušky včas, musí znát soutěžní řád, musí být odpovídajícím způsobem ustrojeni a musí být vybaveni :
– vodítkem přes rameno,
– průkazem původu psa,
– očkovacím průkazem, nebo PET pasem
5. Pořadatel má právo, bez sdělení důvodu, odmítnout přihlášku na tyto zkoušky. O tomto svém rozhodnutí musí informovat vůdce (majitele) psa, nejpozději 10 dnů před konáním zkoušek

VÝMĚNA VŮDCE/PES

Vznikne-li důvod, pro který nemůže pes startovat, může si vůdce psa vyměnit. Pokud vznikne důvod, pro který nemůže startovat vůdce, může přihlášeného psa předvést jiný vůdce. Lze tedy vyměnit psa, nebo vůdce, vždy však pouze jednoho z přihlášeného týmu.

STORNO POPLATKY PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH

Startovné do zkoušek je nevratné!

NÁHRADNÍCI
V případě obsazení zkoušek je otevřena registrace pro 10 náhradníků. Ti jsou do zkoušek nasazováni za zrušené účasti ve zkouškách v pořadí jak se na náhradnickou listinu přihlašovali. O nasazení náhradníku rozhoduje výhradně odpovědný zástupce KCHLS.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivých podmínek, které by ohrožovaly zdraví či život účastníků nebo psů, zkoušky kdykoli zrušit bez náhrady.

Zkoušky se posuzují dle soutěžního řádu ČMKJ platného od 1. 1. 2015 včetně úpravy soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery platné od 1.1.2017.
Pro členy KCHLS platí členská sleva na zkoušky. Pro přihlášení prosím použijte tlačítko „PŘIHLÁŠKA PRO ČLENY KCHLS“. Vaše členství bude při prezenci na zkoušky ověřeno. Pokud bude zjišťeno, že jste členskou slevu čerpali neoprávněně, může být tento fakt důvodem k vašemu vyloučení ze zkoušek bez nároku na náhradu startovného. Členství si online vyřídíte zde

 

Datum

01 - 03 Zář 2023
Události vypršely

Čas

18:00 - 16:00

Cena pro členy

2.000CZK

Informace

Přihlásit se

Místo konání

Hradec Králové
Hradec Králové

Organizátor

Mgr. Marcela Smetanová Velebová
Telefon
605461986
Email
vycvikarkchls@seznam.cz
Přihlásit se
QR kód

Komentáře uzavřeny